14 februari 2009

SOM50 #10

David Behrman
On The Other Ocean
Lovely Music Ltd (1977)

För unga improviserande datamusiker, ja även för äldre än så, kan det första mötet med David Behrmans långsamma ”On The Other Ocean” bli en märklig upptäckt. Skivan spelades in 1977 när Vietnamkriget var över. Punken blommade och vissnade. Grateful Dead gjorde disco i San Francisco. Världen var ny, gammal, oviss.

En septemberdag i samma kaliforniska stad gick tonsättaren David Behrman till inspelningsstudion i Center for Contemporary Music med två klassiska instrumentalister, Maggi Payne på flöjt och Arthur Stidfole på basun. De hade aldrig spelat ihop. Nu skulle de improvisera fram interaktiv musik med en dator, KIM-1 (föregångare till Apple II). Deras ljud, framförda inom ett smalt spann av sex toner, matades in i datorn, som förprogrammerats att svara med harmonier som musikerna i sin tur improviserade över. På liknande sätt, fast med bara en cellist som ljudalstrare, arrangerades ”Figure in a Clearing”, som blev originalskivans b-sida.
Enkelheten är det som gör låtarna så distinkta. Improviserandet sker spontant mellan människorna och maskinen, det finns en lekfullhet som fortfarande känns befriande. Datorn – inget flashigare än ett enkelt kretskort kopplat till en hemmagjord synthesizer – producerar rena ljud med en harmonisk rikedom. Det är som om vågformerna var levande väsen, de rör sig likt världshaven, som abstrakta planeter.

Riktigt lika bra som på ”On The Other Ocean” har David Behrman inte lyckats fånga mötet mellan teknik och mänsklighet, varken före eller efter. Samspelet är sinnligt, med närvaro man sällan upplever i dagens datormusik. Som om Behrmans dator inte bara reagerade, utan faktiskt lyssnade. (Sven Rånlund)

Inga kommentarer: