21 december 2008

Åsså vare de där med konsten å livet igen!!

Nya Soundofmusic är nu ute på nätet. Jag kan ju inte kommentera blandbanden som är årskrönikor, eftersom jag är med, men jag tror alla luskar lika intresserat som jag. Och jag konstaterar snabbt vid genom"lyssnandet" att en platta nämns två ggr: Christine Sehnaoui/Michel Wasvisz på alMaslakh. No wonder. Den är enorm. Förresten fyller Christine 30 år idag. Bon anniversaire, Christine!!!
Men med så stort intresse jag läste Maria Erikssons betraktelse över skapandet och musiken. Jag gillar att någon vågar ta tag i sådana jätteämnen. Och det är också litet off pist att ställa sådana klassiska frågor och formulera så grundläggande undrande tankar som Maria. Jag blir djupt berörd, så berörd som alla i artikeln vittnar om att de är av musiken. Musiken är deras liv! Det förstår jag ju, men vill ändå nämna litet av det paradoxala i detta förhållande genom att ur minnet citera eller snarare referera Robert Filliou, den store oförutsebara Fluxus-konstnären, som påpekade att Konsten var det viktigaste i livet för att vi skall förstå att livet är viktigare än konsten.

Inga kommentarer: